logo

739 220 845  absolutus@absolutus.cz, PO-ČT : 9 - 17:00, PÁ : 9 - 12:00

chci webeshopseografikaochranaJoomlaprodatprodatgdpr

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí.

Úřad na ochranu osobních údajů se stane dohledovým orgánem, který bude plnit funkci dozoru na území České republiky i po nabytí účinnosti nařízení GDPR po 25. květnu 2018.

Obecné nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. jeho ustanovení, organizaci atd.) a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny či je jím umožněno je upravit na vnitrostítní úrovni (nebo dokonce i stanoveno, že mají být upraveny).GDPR

Charakteristická pro Obecné nařízení je jeho universální použitelnost ve všech státech Evropské unie ( a Islandu, Norska a Lichtenštejnska), a tudíž i sjednocující účinek, jelikož jednotná pravidla pro zpracování osobních údajů budou  platit v každém státě EU a třech  vyjmenovaných. Právě zajištění větší jednotnosti pravidel ochrany osobních údajů bylo jedním z cílů přijetí Obecného nařízení.

Celý název je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Anglická zkratka Obecné nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR (General Data Protection Regulation).

Mnoho informací najdete přímo na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů - viz odkaz https://www.uoou.cz/gdpr%2Dobecne%2Dnarizeni/ds-3938/p1=3938

 

JEDNODUŠE ŘEČENO Z POHLEDU PROVOZOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK:

od 25. května 2018 začne platit nové nařízení Evropské unie, které zajistí přísnější pravidla ochrany Vašich osobních údajů a Vašich klientů, kteří přijdou na Váši webovou prezentaci.

 
 

Webové stránky - Bravo

mužDěkuji za webové stránky, hned napoprvé jste je trefili přesně, jak jsem si představoval. Tedy, nepředstavoval, ale moc se mi to líbí, jak jste to udělali, a není nic co bych vám vytknul. Jsem nadšen, akorát doufám, že je budu schopný umět ovládat! Děkuji.

Petr Kadlec