logo

+420 739 220 845, +420 734 429 443,  absolutus@absolutus.cz, PO-ČT : 9:00-17:00, PÁ : 9:00-12:00

chci webeshopseografikaochranaJoomlaprodatprodatgdpr

Co je obecné nařízení GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí.

Úřad na ochranu osobních údajů se stane dohledovým orgánem, který bude plnit funkci dozoru na území České republiky i po nabytí účinnosti nařízení GDPR po 25. květnu 2018.

Obecné nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. jeho ustanovení, organizaci atd.) a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny či je jím umožněno je upravit na vnitrostítní úrovni (nebo dokonce i stanoveno, že mají být upraveny).GDPR

Charakteristická pro Obecné nařízení je jeho universální použitelnost ve všech státech Evropské unie ( a Islandu, Norska a Lichtenštejnska), a tudíž i sjednocující účinek, jelikož jednotná pravidla pro zpracování osobních údajů budou  platit v každém státě EU a třech  vyjmenovaných. Právě zajištění větší jednotnosti pravidel ochrany osobních údajů bylo jedním z cílů přijetí Obecného nařízení.

Celý název je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Anglická zkratka Obecné nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR (General Data Protection Regulation).

Mnoho informací najdete přímo na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů - viz odkaz https://www.uoou.cz/gdpr%2Dobecne%2Dnarizeni/ds-3938/p1=3938

 

JEDNODUŠE ŘEČENO Z POHLEDU PROVOZOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK:

od 25. května 2018 začne platit nové nařízení Evropské unie, které zajistí přísnější pravidla ochrany Vašich osobních údajů a Vašich klientů, kteří přijdou na Váši webovou prezentaci.

 
 

Odběr akcí, novinek


Jsem velice spokojený

mužDobrý den,

zašedlé byly fotky při velkém náhledu, ale už přesně nevím kde. Teď je to v pořádku ,mohla se vyskytnou chyba. Logo je dobré, jen bych dal jinačí písmo, tenčí.
Jinak webové stránky jsou výborné, také odvádíte dobrou práci, jsem velice spokojený.

S přáním hezkého dne
T.V.