logo

739 220 845  absolutus@absolutus.cz, PO-ČT : 9 - 17:00, PÁ : 9 - 12:00

chci webeshopseografikaochranaJoomlaprodatprodatgdpr

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí.

Úřad na ochranu osobních údajů se stane dohledovým orgánem, který bude plnit funkci dozoru na území České republiky i po nabytí účinnosti nařízení GDPR po 25. květnu 2018.

Obecné nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. jeho ustanovení, organizaci atd.) a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny či je jím umožněno je upravit na vnitrostítní úrovni (nebo dokonce i stanoveno, že mají být upraveny).GDPR

Charakteristická pro Obecné nařízení je jeho universální použitelnost ve všech státech Evropské unie ( a Islandu, Norska a Lichtenštejnska), a tudíž i sjednocující účinek, jelikož jednotná pravidla pro zpracování osobních údajů budou  platit v každém státě EU a třech  vyjmenovaných. Právě zajištění větší jednotnosti pravidel ochrany osobních údajů bylo jedním z cílů přijetí Obecného nařízení.

Celý název je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Anglická zkratka Obecné nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR (General Data Protection Regulation).

Mnoho informací najdete přímo na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů - viz odkaz https://www.uoou.cz/gdpr%2Dobecne%2Dnarizeni/ds-3938/p1=3938

 

JEDNODUŠE ŘEČENO Z POHLEDU PROVOZOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK:

od 25. května 2018 začne platit nové nařízení Evropské unie, které zajistí přísnější pravidla ochrany Vašich osobních údajů a Vašich klientů, kteří přijdou na Váši webovou prezentaci.

 
 

Jak jsem si představoval

muž

Hezký den, 
prezentace vypadá přehledně, jednoduše. Zkrátka tak, jak jsem si ji představoval. 
 
Ještě chci připomenout zda tam dáte nějakou tu statistiku návštěvnosti. 
 
Moc děkuji za krásně navržené stránky a za včasně odvedenou práci dle slíbeného termínu. 
 
T.A.